0932.19.4554
Tư Vấn Thành lập công ty TNHH

Tư Vấn Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên trở lên tuỳ thuộc vào việc sáng lập viên kinh doanh một mình hay góp vốn với các thành viên khác mà có sự lựa chọn cho phù hợp.
Chi tiết »
Tư Vấn Thành lập công ty cổ phần

Tư Vấn Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông. Chỉ có loại hình công ty cổ phần mới được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và lên sàn giao dịch.
Chi tiết »
Tư Vấn Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tư Vấn Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện nay ít phổ biến hợn công ty TNHH 1 thành viên vì doanh nghiệp tư nhân có nhiều hạn chế về trách nhiệm cũng như nhân thân của chủ doanh nghiệp.
Chi tiết »
Tư Vấn Thành lập chi nhánh

Tư Vấn Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh là việc bắt buộc phải thực hiện khi công ty có thêm trụ sở khác kinh doanh một phần hay toàn bộ chức năng của công ty chính.
Chi tiết »
Tư Vấn Thành lập văn phòng đại diện

Tư Vấn Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện thường áp dụng như là một giấy phép con của công ty mẹ nhưng hoạt động không chuyên sâu như chi nhánh : không báo cáo thuế, không xuất hoá đơn, không kinh doanh trực tiếp.
Chi tiết »
Tư Vấn Đăng ký địa điểm kinh doanh

Tư Vấn Đăng ký địa điểm kinh doanh

Đăng ký địa điểm kinh doanh hỗ trợ cho doanh nghiệp về mặt pháp lý của nơi mà doanh nghiệp trực tiếp bán hàng và cung ứng dịch vụ ra thị trường .
Chi tiết »
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)