0932.19.4554

Khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

    Quy định về BHXH bắt buộc 2020 cho Doanh nghiệp theo quyết định 595/QĐ-BHXH và nghị định 44/2017/NĐ-CP cụ thể như sau :

       I . ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ , BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP BẮT BUỘC :

      * Người lao động: 

        + Là công dân Việt Nam:

 1. Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng; kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định;
 2. Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 3. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 4. Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương. 

       + Là công dân nước ngoài:

 1. Làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 2. Theo khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

      * Người sử dụng lao động:

 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
 2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

       II. QUYỀN LỢI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ , BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP :

 1. Quyền lợi đối với doanh nghiệp : Được đưa vào chi phí lương
 2. Quyền lợi của người lao động: Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Luật Bảo Hiểm, như :
 •               Chế độ ốm đau.
 •               Chế độ thai sản.
 •               Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 •               Chế độ hưu trí.
 •               Chế độ tử tuất.

        III. MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI , BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP :

 • Mức tiền lương đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
 • Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương tối thiểu vùng.
 • Mức lương tối thiểu áp dụng từ 01/2020: 4.729.400đ .
 • Mức lương tối đa áp dụng từ 01/2020: 29.800.000đ .   

        IV . TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2020 :

Tỷ lệ đóng

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

DN phải đóng

17.5%

3%

1%

21.5% (4.729.400 X 21.5% = 1.016.821 đồng)

Người lao động

8%

1.5%

1%

10.5% (4.729.400 X 10.5% = 496.587 đồng)

Tổng cộng

25.5%

4.5%

2%

32% (4.729.400 X 32% = 1.513.408 đồng)

        

        V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BAN ĐẦU BAO GỒM :

        * Đối với Người lao động:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

        * Đối với Đơn vị sử dụng lao động (Doanh nghiệp):

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

           Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Cấp thẻ BHYT: 7 ngày làm việc;
 • Cấp sổ BHXH: 20 ngày làm việc;
 • Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc.

         VI. CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP MẤT , ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH :      

              1-Trường hợp sổ bảo hiểm xã hội bị hỏng hoặc mất, hồ sơ xin cấp lại bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH);
 • Đơn đề nghị cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội của người lao động.

       * Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; Sổ Bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ thì không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết;
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên Sổ Bảo hiểm xã hội: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

              2-Trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân.
 • Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh thông tin.

              3-Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho người lao động :   

   * Bước 1 :  Báo giảm người lao đông nghỉ thai sản( đối với lao động nữ)

       Hồ sơ gồm:

 • Mẫu D02 – TS: Đối với trường hợp báo giảm nghỉ thai sản, cột Ghi chú ghi rõ Nghỉ thai sản + ngày thực tế mà người lao động bắt đầu nghỉ tại đơn vị
 • Mẫu Bảng kê hồ sơ: Các giấy tờ làm căn cứ kê khai

     * Bước 2Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

        Hồ sơ gồm:

 • Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập;
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

          VII . BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM XÃ HỘI :

      1. Bảo hiểm xã hội trọn gói ( bao gồm tăng - giảm lao động, báo cáo sử dụng lao động, hợp đồng lao động, chế độ ốm đau, thai sản...tất cả các mục khác liên quan đến bảo hiểm xã hội ) : 5.000.000 đồng/ năm

      2. Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu ( cấp mã đơn vị, đăng ký giao dịch điện tử, cấp sổ thẻ...) : 2.500.000 đồng/ năm

      3. Các loại dịch vụ phát sinh khác theo yêu cầu : vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá chi tiết

Cát Tường nơi cung cấp dịch vụ khai  bảo hiểm xã hội uy tín chất lượng nhất.

Bài viết liên quan
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)