0932.19.4554

Dịch vụ kế toán trọn gói

        Hiện nay, dịch vụ kế toán trọn gói đang được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng do đặc tính tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với việc thuê nhân viên kế toán tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo việc khai thuế đúng qui định và an toàn , điều này đáp ứng được nhu cầu của những doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ, cũng như doanh nghiệp mới thành lập. 

     I. ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI :

      - Độ chuyên nghiệp cao bởi vì công ty dịch vụ kế toán gặp và giải quyết rất nhiều trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp nên họ có khả năng giải quyết những vấn đề đó rất tốt theo "bản năng", đồng thời họ liên tục cập nhật và tham khảo qui định về luật thuế mới .

      - Phí dịch vụ kế toán rẻ vì khi thuê kế toán tại chỗ doanh nghiệp sẽ phải trả lương cao rất nhiều lần so với phí dịch vụ đồng thời phải chi trả thêm những khoản như bảo hiểm, cơm trưa và các khoản chi phí liên quan đến một nhân sự.

        - Số liệu chuẩn xác và bảo mật trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ cũng như suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp đến khi quyết toán với cơ quan thuế; pháp nhân công ty dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm và bảo mật số liệu cho doanh nghiệp theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, trong khi kế toán tại chỗ nếu nghỉ việc sẽ không còn liên quan đến số liệu họ đã từng phụ trách và nhân viên kế toán mới sẽ phải mất rất nhiều thời gian rà soát và nắm bắt lại số liệu đó, đồng thời chưa chắc các số liệu đã đúng theo qui định của luật thuế qua từng giai đoạn. 

      II. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI BAO GỒM :

         - Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.

         - Cân đối số liệu và hạch toán sổ sách kế toán từ chi tiết đến tổng hợp.

         - Tư vấn cho doanh nghiệp các điều cần và không cần để giảm thiểu số thuế phải nộp.

         - Thay mặt cho doanh nghiệp giải trình và quyết toán với cơ quan thuế.

         - Lập báo cáo tài chính năm .

         - Quyết toán các loại thuế có liên quan như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thấu...

      III. CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ BAO GỒM TRONG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA CÁT TƯỜNG :

       Bước 1: Đội ngũ nhân viên giao nhận chứng từ của Cát Tường sẽ đến tận nơi của doanh nghiệp để nhận chứng từ mà không cần đích thân doanh nghiệp phải trực tiếp đem đến. Việc lấy chứng từ này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 20 tây của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nhân viên giao nhận sẽ lập biên bản giao nhận rõ ràng lượng hoá đơn chứng từ và ký nhận giữa hai bên.

       Bước 2 : Sau khi chứng từ về đến Cát Tường nhân viên nghiệp vụ sẽ  tập hợp chứng từ và tiến hành gửi qua email của doanh nghiệp để hai bên đối chiếu lại những mục sau : 

      + Tờ khai thuế giá trị gia tăng : dùng để phản ánh số tiền thuế phải nộp hoặc được khấu trừ , thông qua đó doanh nghiệp có thể kịp thời bổ sung hoá đơn nhằm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

      + Bảng kê bán ra, mua vào : nhằm kiểm tra việc kê khai hoá đơn tránh việc doanh nghiệp giao thiếu hoá đơn cho dịch vụ.

      + Tình hình sử dụng hoá đơn : nhằm phản ánh lượng hoá đơn được sử dụng , huỷ và còn tồn của doanh nghiệp.

    Việc đối chiếu này giữa Cát Tường và doanh nghiệp sẽ được tiến hành trước khi Cát Tường truyền và nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế tối thiểu trước 02 ngày. 

       Bước 3 : Sau khi báo cáo thuế xong , Cát Tường sẽ tổng kết sổ sách, hạch toán chi tiết từng tài khoản, qua việc hạch toán này doanh nghiệp sẽ nắm được tình hình về :

      + Hàng hoá, nguyên vật liệu còn tồn kho bao nhiêu để cân đối việc mua vào và xuất hoá đơn đầu ra.

      + Công nợ phải thu, phải trả của các đối tác.

      + Lãi lỗ đến thời điểm hiện tại có liên quan như thế nào đến việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

      + Chi phí tiền lương cần có những điều kiện gì để cơ quan thuế chấp nhận chi phí lương này trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

     Việc đối chiếu giữa Cát Tường và doanh nghiệp nhằm vào các mục đích sau:

       * Doanh nghiệp sẽ biết được mình đóng thuế giá trị gia tăng nhiều hay ít, qua đó Cát Tường sẽ tư vấn để doanh nghiệp đóng thuế được giảm thiểu và an toàn.

       * Doanh nghiệp nhìn lại hoá đơn tài chính của mình xem mình có cung cấp xót số nào trong việc sử dụng hoặc huỷ hoá đơn hay không.

       * Hàng hoá, nguyên vật liệu còn tồn trên sổ sách so với thực tế tại kho của doanh nghiệp có chênh lệch nhiều hay không; thiếu hoặc dư hàng hoá, nguyên liệu Cát Tường sẽ có giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra.

       * Công nợ phải thu phải trả có liên đới rất mật thiết với hoá đơn mua vào, xuất ra cũng như việc chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng. Doanh nghiệp cần phải nhìn lại bảng công nợ hàng kỳ để có hướng xử lý kịp thời nhất là các khoản phải trả của hoá đơn trên 20 triệu nhưng doanh nghiệp đã quên chuyển khoản và thanh toán bằng tiền mặt. Việc này dẫn đến cơ quan thuế sẽ không chấp nhận và sẽ xuất toán.

       * Lãi lỗ của doanh nghiệp sẽ quyết định trực tiếp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ( tiền thuế thu nhập doanh nghiệp = 20% x số tiền lãi). Chính vì vậy, sổ sách của doanh nghiệp càng lãi thì doanh nghiệp đóng thuế càng cao nhưng ngược lại nếu doanh nghiệp kinh doanh có doanh thu nhưng kế toán hạch toán lỗ trong nhiều năm thì rất có thể cơ quan thuế sẽ " để ý" đến doanh nghiệp nhiều hơn.

      Cát Tường với phương châm hạch toán cho doanh nghiệp ở mức đóng thuế thấp nhưng vẫn đảm bảo an toàn pháp luật về thuế và chịu trách nhiệm số liệu về thuế thay cho doanh nghiệp trước cơ quan thuế.

        IV. PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI : 

LOẠI HÌNH CÔNG TY GIÁ DỊCH VỤ THAM KHẢO MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Dành cho Công Ty mới thành lập

Không phát sinh hoặc phát sinh ít 

Không phát sinh                      : 300.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 5 hoá đơn    : 400.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 6 đến 10 hoá đơn   : 500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 11 đến 15 hoá đơn : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 20 hoá đơn : 700.000 đồng/tháng

Phát sinh trên  20 hoá đơn        : 800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Thương mại , dịch vụ

Không phát sinh                      : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn : 800.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn : 1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn : 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.600.000 đồng/thángK

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Sản xuất

Không phát sinh                   : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn: 1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn : 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn : 1.500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tính giá thành thành phẩm và bán thành phẩm

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

 

Xây Dựng

Không phát sinh              : 600.000 đồng/tháng

Chỉ phát sinh chi phí, không phát sinh công trình : 800.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 01 đến 03 công trình  : 1.200.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

Phát sinh từ 04 đến 06 công trình  : 1.500.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

Phát sinh từ 07 đến 10 công trình  : 1.800.000 đồng/tháng có theo dõi công trình

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Tập hợp vật tư cho từng công trình

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Xuất nhập khẩu

Không phát sinh                     : 600.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 1 đến 15 hoá đơn :1.000.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 16 đến 30 hoá đơn: 1.200.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 31 đến 60 hoá đơn : 1.500.000 đồng/tháng

Phát sinh từ 61 đến 100 hoá đơn: 1.800.000 đồng/tháng

- Báo cáo thuế hàng tháng / hàng quý

- Hạch toán chi tiết và tổng hợp sổ sách kế toán

- Cân đối nhập xuất tồn

- Cân đối lỗ /lãi

- Cân đối về lương và các chế độ cho người lao động...

- Theo dõi công nợ

- Tính giá trị nhập kho cho từng tờ khai nhập khẩu

- Tư vấn , tham mưu cho doanh nghiệp

- Giải trình trực tiếp với cơ quan thuế khi có thanh tra về thuế

 Đặc biệt : giảm thiểu số thuế phải nộp nhưng vẫn đúng qui định pháp luật về thuế

Cát Tường nơi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín chất lượng nhất.

Bài viết liên quan
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)