0932.19.4554
Tư Vấn Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư Vấn Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công Ty 100% vốn nước ngoài được thành lập bởi nguồn vốn của cá nhân hoặc tổ chức có quốc tịch nước ngoài.
Chi tiết »
Tư vấn thành lập công ty liên kết vốn Việt Nam và nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty liên kết vốn Việt Nam và nước ngoài

Thành lập công ty có vốn liên kết giữa Việt Nam và nước ngoài đang rất phổ biến, vì người Việt Nam sẽ đại diện cho phía nước ngoài làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền mà không bị hạn chế về luật cũng như ngôn ngữ giao tiếp.
Chi tiết »
Tư vấn thành lập văn phòng đại diện,  chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điểm nhấn cho việc thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam là nguồn tiền của công ty mẹ từ nước ngoài chuyển về Việt Nam và phía Việt Nam phải có chứng từ thu chi hoặc hoá đơn phù hợp.
Chi tiết »
Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư cũng giống như thay đổi giấy phép đầu tư cho phù hợp với các nội dung trên giấy phép : như tên dự án đầu tư, địa chỉ dự án, ngành nghề...
Chi tiết »
ĐT: 0932.19.4554
Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội hội kiến trúc sư tỉnh Bình Dượng nhiệm kỳ 2014-2019

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)

Khu đô thị Ngọc Dương Riverside - The Gardens (Đà Nẵng)